ELECTROMAGNETICA е основана на 27 ноември 1930 г. под името „Standard Electrica Romană“. Компанията е създадена като основен производител на телекомуникационно оборудване в Румъния. Понастоящем ЕЛЕКТРОМАГНЕТИКА е компания с изцяло частен капитал, изброена в категорията Premium B.V.B

ELECTROMAGNETICA е призната за традиционен производител и доставчик на оборудване за разпределение и измерване на електроенергия, решения за LED осветление, електрически и електронни възли, инжектирани метални и пластмасови възли, инструменти и форми, автомобилни възли, системи за безопасност на железопътния трафик. Той също така е насочен към производство на зелена енергия и технологии, предназначени да повишат енергийната ефективност. Всички продукти са произведени съгласно национални и европейски норми и стандарти. Продуктите са проектирани и разработени в собствения отдел за изследвания и дизайн на компанията и имат висока степен на интеграция, благодарение на разнообразието от производствени технологии, които компанията има.

Виж последния КАТАЛОГ на ELECTROMAGNETICA: